Chính sách bảo mật

Dưới đây là những thông tin chi tiết về các chính sách bảo mật liên quan đến nội dung, cookie và các tập tin trên website của nhà cái BDVN. Đọc và hiểu rõ các thông tin sau sẽ giúp bạn bảo vệ quyền lợi của chính mình khi trải nghiệm dịch vụ và khám phá các thông tin thú vị trên website của chúng tôi.

Chính sách bảo mật - Đảm bảo an toàn thông tin với BDVN
Chính sách bảo mật – Đảm bảo an toàn thông tin với BDVN

Về chúng tôi

Chính sách bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu dữ liệu bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi đại lý người dùng của khách truy cập để hỗ trợ phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn, còn được gọi là hash, có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có sử dụng dịch vụ này không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại https://automattic.com/privacy. Sau khi bình luận của bạn được chấp thuận, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh.

Chính sách về sử dụng hình ảnh và dữ liệu truyền thông

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (ví dụ: GPS EXIF). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất mọi dữ liệu vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Tính năng này nhằm giúp bạn thuận tiện hơn để không phải nhập lại thông tin chi tiết khi để lại bình luận khác. Cookies này sẽ tồn tại trong vòng một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và tùy chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập có thời hạn hai ngày và cookie tùy chọn màn hình có thời hạn một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me” (Nhớ tôi), thông tin đăng nhập của bạn sẽ vẫn duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc phát hành một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ hiển thị ID bài đăng của bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Cookie này sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như thể khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi của bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được đưa vào email đặt lại mật khẩu.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của bình luận đó sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp thuận bất kỳ bình luận nào theo dõi mà không cần giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi, nếu có, chúng tôi cũng sẽ lưu trữ thông tin cá nhân họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình. Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận tệp dữ liệu của thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu?

Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Xem thêm ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ